Claims

Geachte passagier,

Indien u onverhoopt te maken krijgt met een overboeking, een annulering of een vertraging van een vlucht van meer dan 4 uur,
een bagage of vracht onregelmatigheid, dan vragen wij u dit onder onze aandacht te brengen.
Wij bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het ongerief dat u mogelijk heeft ondervonden.
Weest u ervan verzekerd dat wij betrouwbaarheid en veiligheid voorop stellen en alle benodigde maatregelen nemen om een vlucht-, bagage- of een cargo onregelmatigheid te voorkomen.
Uw claim wordt doorgestuurd naar de Claimafdeling en zal worden gecontroleerd op volledigheid.
Indien u de gevraagde documenten niet heeft toegevoegd zal uw claim niet in behandeling worden genomen.
Wordt er door een derde namens de passagier een claim ingediend, dan is het van belang dat er een gelegaliseerde machtiging wordt overlegd.

Surinam Airways Claims Department
E-mail: claimsdepartment@flyslm.com

Hier kunt u meerdere files selecteren