Claims

Geachte passagier,

Indien u onverhoopt te maken krijgt met een overboeking, een annulering of een aankomstvertraging van een vlucht, of een onregelmatigheid met uw bagage of vracht, dan vragen wij u dit onder onze aandacht te brengen.

Weest u ervan verzekerd dat wij betrouwbaarheid en veiligheid voorop stellen en alle benodigde maatregelen nemen om een vlucht-, bagage- of een cargo onregelmatigheid te voorkomen.

Gelieve onderstaand claim formulier in te vullen en tezamen met de gevraagde documenten door te sturen naar de Claimafdeling waarna uw claim in behandeling zal worden genomen.
Indien u de gevraagde documenten niet heeft toegevoegd zal uw claim niet in behandeling worden genomen. Wordt er door een derde namens de passagier een claim ingediend, dan is het van belang dat er een gelegaliseerde machtiging wordt overlegd.

Wij bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het ongerief dat u mogelijk heeft ondervonden.

Surinam Airways Claims Department
E-mail: claimsdepartment@flyslm.com

Compensatie en Assistentie regeling

Hier kunt u meerdere files selecteren