callcenter@flyslm.com | 24/7 support
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

| Onze Organisatie | Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

 • Nederlands
 • English

Safety Policy

Safety

 

VEILIGHEIDS-, KWALITEITS- EN BEVEILIGINGSBELEID

De SLM heeft een bedrijfsbeleid dat de organisatie verbindt aan een cultuur die veiligheid, beveiliging en kwaliteit als een fundamentele operationele prioriteit heeft. De SLM is toegewijd aan het uitvoeren van haar activiteiten op een veilige, beveiligde en efficiente manier die het in staat stelt om bedrijfsdoelstellingen  te bereiken die gestoeld zijn op wereldwijde standaarden en beste praktijken in de industrie. Dit wordt verwezenlijkt door de hoogste standaarden van kwaliteit, veiligheid en beveiliging op te volgen in alle administratieve, operationele en technische processen.

De hoogste standaarden worden bereikt door volledige naleving van voorschriften en beste praktijken in de industrie, door het waarborgen van juiste en voortdurende training van alle employees en standplaatshouders  in hun toegewezen processen en procedures.

Deze ambitieuze doelstellingen worden verwezenlijkt door het bevorderen van een veiligheids-, beveiligings- en kwaliteitscultuur met dien verstande dat een menselijke fout een geschikte gelegenheid is voor verbetering, wenselijk gedrag beloond wordt, maar moedwillige overtredingen van bedrijfsprocedures nooit worden toegestaan.

Het hoger management herkent dat een verbintenis aan veiligheid de fundamentele prioriteit is binnen alle activiteiten waarvoor het hoger mangement verantwoordelijk is en toegewijd is aan het bevorderen van een veiligheidscultuur voor het bedrijf in het algemeen die een niet-strafbare rapporteringsprocedure, het verspreiden van veiligheidslessen, de uitvoering van veiligheidsaanbevelingen en het instellen van veiligheidsobjectieven omhelzen. Om het efficient en adequaat functioneren van het veiligheidsmanagement systeem te garanderen zal het hoger management geschikte en voldoende middelen ter beschikking stellen en de nodige trainingsprogramma’s ter beschikking stellen om de veiligheidsstandaarden van de maatschappij te onderhouden en verbeteren. Vernieuwingen in luchtvaartveiligheid zullen nagegaan en aangenomen worden waar  toepasselijk binnen het Surinam Airways veiligheidssysteem. Surinam Airways zal alle algemeen- aanvaardde veiligheidsstandaarden, relevant voor de luchtvaartindustrie, naleven.

Surinam Airways reguleert de gevaren en risico’s inzake vermoeidheid aan de hand van de SMS-procedures en –regels en overeenkomstig de CARS (Civil Aviation Regulations Suriname / Regelingen Burgerluchtvaart Suriname) en de goedgekeurde Surinam Airways Flight Duty Time Limitations Scheme (Vluchttijdbeperkingsregeling Surinam Airways).
SMS-processen met betrekking tot vermoeidheidskwesties zien erop toe dat luchtvaartmaatschappijen controleren of bemanningsleden in voldoende mate vrij zijn van vermoeidheid om hun taken onder alle omstandigheden op een bevredigend niveau van veiligheid uit te voeren; dat het beheer inzake vermoeidheid zijn doel bereikt en aan de veiligheidsdoelstellingen/ het beleid / de wettelijke vereisten voldoet.
Bovendien, identificeren de SMS-processen ook gebieden waar de vermoeidheid gerelateerde veiligheidsprestaties van bemanningsleden kunnen worden verbeterd.

De maatschappij zal geen enkele disciplinaire maatregel treffen tegen de aangever of pleger van een veiligheid-gerelateerde gebeurtenis of voorval tenzij grove nalatigheid aangetoond is.

De afdeling veiligheid handelt uit naam van het hoger management dat grondbeginselen en procedures, samengevat in deze handleiding, goedkeurt, en om van toepassing te zijn op al het Surinam Airways personeel, de agenten en contractanten. Al het Surinam Airways personeel zal de verbintenis aangaan om een expliciete pro-active aanpak aan te nemen ten opzichte van veiligheid en veiligheidsmanagement en de verantwoordelijkheid hebben om toepasselijke wetten, bepalingen en procedures na te leven op alle plaatsen waar activiteiten plaatsvinden.
Wat betreft toerekenbaarheid, zijn hoger management en alle standplaatshouders verantwoordelijk voor het nemen van correctieve actie, hetzij om de bronnen van gevaar te mitigeren en/of fouten geïdentificeerd door rapportage of uit andere bronnen, of als reactie op gebeurtenissen, zoals ongelukken of voorvallen.

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. (SLM)

Drs. Johan Sandie
Accountable Manager

Paramaribo, 01 maart 2017