callcenter@flyslm.com| 24/7 support
 • Chat with us
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

|Onze Organisatie|Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

 • Português
 • Nederlands
 • English

Safety Policy

Safety

 

Veiligheid, kwaliteit en beveiligingsbeleid

SLM heeft een bedrijfsbeleid waarbij de organisatie zich verbindt aan een cultuur welke veiligheid, beveiliging en kwaliteit als fundamentele operationele prioriteiten stelt. SLM doet er alles aan om haar activiteiten op een veilige, beveiligde en doeltreffende manier uit te voeren, waardoor het mogelijk wordt om bedrijfsdoelstellingen te behalen gebaseerd op wereldwijde normen en in de branche geldende ‘best practices’. Dit wordt bereikt door de hoogste normen van kwaliteit, veiligheid en beveiliging na te leven in alle administratieve, operationele en technische processen.

De hoogste normen worden bereikt door volledige naleving van de voorschriften en best practices uit de branche, door te zorgen voor een juiste en voortdurende training van alle werknemers en functionarissen in de hun toegewezen processen en procedures.

Deze ambitieuze doelen worden bereikt door het bevorderen van een cultuur van veiligheid, beveiliging en kwaliteit, met dien verstande dat menselijke fouten een mogelijkheid bieden tot verbetering, beloning van wenselijke gedragingen, maar nooit het toestaan van opzettelijke schending van bedrijfsprocedures.

Het senior management erkent dat inzet voor veiligheid de fundamentele prioriteit is binnen alle operaties. Senior management is verantwoordelijk voor en is toegewijd aan het bevorderen van een bedrijfsbrede veiligheidscultuur door middel van een niet-bestraffende rapportageprocedure, verspreiding van veiligheidslessen, implementatie van veiligheidsaanbevelingen en het vaststellen van veiligheidsdoelstellingen. Ter verzekering van efficiënt en adequaat functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem, zorgt senior management voor adequate en voldoende financiële en personele middelen en faciliteert het de vereiste trainingsprogramma’s om de veiligheidsnormen van het bedrijf te handhaven en te verbeteren. Innovaties op het gebied van luchtvaartveiligheid zullen worden opgespoord en, waar van toepassing, binnen het veiligheidssysteem van Surinam Airways worden overgenomen. Surinam Airways zal zich houden aan alle algemeen aanvaarde veiligheidsnormen die relevant zijn voor de luchtvaartsector.

Surinam Airways hanteert vermoeidheidrisico’s en risico’s volgens de SMS-processen en principes, in overeenstemming met de CARS (Civil Aviation Regulations Suriname) en de goedgekeurde Surinam Airways Flight Duty Time Limitations Scheme. Met vermoeidheidsgerelateerde SMS-processen worden de activiteiten van de lucht-vaartmaatschappij gemonitord om te controleren of de bemanningsleden voldoende vrij zijn van vermoeidheid om onder alle omstandigheden hun taken volgens een bevredigend veiligheidsniveau te kunnen uitvoeren, en te garanderen dat  vermoeidheidsmanagement haar doel bereikt en voldoet aan de veiligheidsdoelstellingen, beleid en wettelijke vereisten. Verder identificeert het ook gebieden waar de vermoeidheidsgerelateerde veiligheidsprestatie van bemanningsleden kan worden verbeterd.

Het bedrijf neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de rapporteur of pleger van een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis of incident, tenzij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag wordt aangetoond.

De veiligheidsafdeling (Safety Department) treedt op namens het senior management welke de in deze handleiding vastgelegde principes en procedures goedkeurt en van toepassing verklaart op alle medewerkers, agenten en contractanten van Surinam Airways. Alle medewerkers van Surinam Airways verplichten zich tot een uitdrukkelijke proactieve benadering van veiligheid en veiligheidsmanagement en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetten, voorschriften en procedures op alle locaties waar operaties worden uitgevoerd.

Met betrekking tot verantwoording zijn het senior management, alle operations functionarissen en niet-leidinggevend personeel die Veiligheids- en Beveiligingsfuncties uitvoeren, verantwoordelijk voor het nemen van corrigerende maatregelen, hetzij om gevaren aan te pakken en/of fouten geïdentificeerd door middel van rapportage of uit andere bronnen, hetzij als reactie op gebeurtenissen, zoals ongevallen en incidenten.

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. (SLM)

Henk Fitz-Jim
Verantwoordelijke Manager
Paramaribo, 15 december 2018