callcenter@flyslm.com| 24/7 support
 • Chat with us
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

|Onze Organisatie|Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

 • Português
 • Nederlands
 • English

SLM Corporate Social Responsibility Beleid

CSRP

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. is zich als national carrier bewust van haar rol en verantwoordelijkheid als belangrijkste leverancier van diensten op het gebied van internationale luchtvaart en aanverwante diensten ten behoeve van de Surinaamse samenleving. Vanuit deze rol binnen de luchtvaartindustrie leveren wij continu een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname. Wij hechten veel waarde aan een duurzame ontwikkeling, dit vanuit een duidelijk besef dat wij maatschappij breed een medeverantwoordelijkheid dragen voor de mens en het milieu.Met dit  Corporate Social Responsibility (CSR) beleid schetsen wij het raamwerk waarbinnen alle activiteiten welke onder deze noemer worden uitgevoerd dienen te passen.

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij kiest in haar handelen nadrukkelijk en bewust voor een balans tussen de 3P’s van Profit, People en Planet. Binnen het huidig CSR beleid bestaat een samenwerking met Suriname Conservation Foundation (SCF). De SCF is het duurzame Surinaamse Milieufonds dat zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit algemeen en meer specifiek in de beschermde gebieden van Suriname. Door participatie in het green partnership program van SCF wordt mede bijgedragen aan de vergroening van de Surinaamse economie. Het doel hiervan is de verbetering van het welzijn van de mens met veel aandacht voor het voorkomen dat toekomstige generaties worden blootgesteld aan milieu risico’s en ecologische schaarste door ons huidig handelen veroorzaakt.
Het sponsoring beleid van onze organisatie vormt ook onderdeel van de CSR en heeft als doel het stimuleren van een gezonde samenleving door het ondersteunen van diverse activiteiten die door en voor de Surinaamse gemeenschap worden uitgevoerd. Op deze manier geven wij op betekenisvolle wijze invulling aan onze maatschappelijke rol en betrokkenheid binnen de Surinaamse gemeenschap.

Het sponsoringsbeleid richt zich op de volgende thema’s:

 • Educatie
 • Sport
 • Gezondheid
 • Cultuur
 • Milieu
 • Entertainment

Voor sponsoring komen niet in aanmerking de volgende typen aanvragen:

 • in strijd met de wet, goede zeden en of openbare orde
 • gerelateerd aan alcohol, drugs en andere stimulerende middelen
 • ondersteuning van risicosporten zoals gevechts-, motor, gevaarlijke  en/of extreme sporten.

Dit CSR beleid is geen statisch gegeven. Naar gelang de behoeften van onze omgeving wijzigen en of ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie daartoe aanleiding geven zal dit document aangepast worden.