callcenter@flyslm.com| 24/7 support
 • Chat with us
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

|Onze Organisatie|Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

 • Nederlands
 • English

Privacy Regels

Privacy Statement SLM

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (ook bekend als “Surinam Airways” en hierna verder aangeduid als “SLM”) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar passagiers (‘klanten’), alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SLM houdt zich bij de verwerkingen van persoonsgegevens aan de geldende en toepasselijke privacyregelgeving, waaronder tevens begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de Uitvoeringswet AVG. In dit Privacy Statement informeert SLM over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Aan bod komen (onder andere) welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doeleinde deze worden verzameld, op basis van welke grondslag dit gebeurt, welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerkingen en op welke wijze deze zijn beveiligd. Bij vragen of opmerkingen over hetgeen in deze Privacy Statement staat opgenomen kunt u contact opnemen met: callcenter@flyslm.com.

Dit Privacy Statement geldt voor alle persoonsgegevens die SLM verwerkt als je met ons reist, onze diensten koopt of gebruikt, onze website of mobiele app bezoekt, of op een andere manier contact met ons opneemt.

 1. Wie is SLM
 2. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Hoe komt SLM aan de persoonsgegevens die zij verwerkt?
 4. De grondslagen waarop SLM haar gegevensverwerking baseert
 5. Met welke (derde) partijen deelt SLM persoonsgegevens 
 6. De beveiliging en verwerking van persoonsgegevens
 7. Bewaartermijnen
 8. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen buiten de EU
 9. Uw rechten
 10. Contactgegevens

1. Wie is SLM

SLM heeft haar hoofdvestiging (Surinam Airways LTD.) in Suriname, aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat 136 (POBox: 2029) in Paramaribo. Daarnaast heeft zij een hoofdkantoor in Nederland (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.), gevestigd aan de M. Hanenbergstraat 17 te Amsterdam. In het kader en ter uitvoering van haar werkzaamheden, verwerkt SLM persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Surinam Airways LTD. Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over “wij” of “ons”, heeft dit in elk geval betrekking op het voornoemde bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke partij wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

2.   De soorten persoonsgegevens die wij verwerken

Als luchtvaartmaatschappij verwerkt SLM verschillende soorten persoonsgegevens om verschillende redenen, zoals hieronder weergegeven:

In het kader van de uitvoering van de vervoersovereenkomst:
In het kader van de vervoersovereenkomst die wij met u sluiten hebben wij van u persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een instapkaart voor u te maken. De persoonsgegevens die in deze gevallen door SLM worden verwerkt zijn:

 1. Uw NAW-gegevens (naam- adres- en woonplaatsgegevens) en boeking gegevens: SLM verzamelt uw NAW-gegevens aangezien dit noodzakelijk is om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en de door haar aangeboden diensten te verrichten. Het gaat hier om: uw voor- en achternaam, middelnaam, roepnaam, aanspreektitel, nationaliteit, woonplaats, adres, geboortedatum, geboorteplaats, land van verblijf, telefoonnummer(s) en paspoortnummer. Tevens vraagt SLM in voorkomende gevallen om uw factuur- en betaalgegevens, bestaande uit: uw factuuradres, uw e-mailadres alsook informatie over de door u gekozen betaalmiddelen (zoals creditcard nummers en banknummer). Deze gegevens zijn noodzakelijk om voor u een vlucht te boeken.
 2. Passagiersgegevens: Indien u voor meerdere personen bij SLM een vliegticket boekt, dient u ook enkele gegevens van derden aan SLM te verschaffen, waaronder de voor- en achternaam en geboortedatum. Ook deze informatie is nodig om de boeking te voltooien. Indien u persoonsgegevens van derden (niet zijnde uw eigen persoonsgegevens) aan ons verstrekt, staat u in voor de hiertoe van de derde vereiste toestemming, volmacht of instructie.

In het kader van informatieverschaffing over uw vlucht en vluchtschema:
Wij gebruiken uw e-mailadres om u vlucht-gerelateerde informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen, bijvoorbeeld om u te herinneren aan het inchecken, om u extra diensten aan te bieden voor uw vlucht (bijvoorbeeld met betrekking tot de door u gekozen stoel, bagage, maaltijden, of meer beenruimte).

Advance Passenger Information (API): Steeds meer landen van bestemming (waaronder de Verenigde Staten en Canada, en in de toekomst ook lidstaten van de Europese Unie) verplichten SLM om passagiersgegevens door te geven bij aankomst of vertrek, en in sommige gevallen al voor het overvliegen van het betreffende land. Deze landen verzoeken SLM om meer inzicht te geven in de passagiersgegevens teneinde mogelijk terrorisme te kunnen voorkomen en bestrijden. De relevante wettelijke voorschriften omvatten doorgaans de overdracht van gegevens over de identiteits- en reisdocumenten (paspoort, visum) van de passagiers en bemanningsleden aan boord. Niet al deze gegevens worden door ons verzameld op het moment van boeking. In veel gevallen worden ze kort voor vertrek verzameld, mogelijk ook via de “machine leesbare code” van nieuwere reisdocumenten. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor doorgifte aan de autoriteiten van het betreffende doelland in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Graag wil Surinam Airways benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel (Douane en Veiligheids- en Immigratiepersoneel).

Contactpersonen: U kunt, indien u dit wenst, een contactpersoon en diens contactgegevens aan SLM bekend maken die indien nodig moet worden geïnformeerd. Wij koppelen deze informatie aan uw boeking en deze wordt 72 uur na de laatste vlucht van de boeking automatisch verwijderd.

Contact met SLM:
E-mail nieuwsbrief: U kunt zich via onze website inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief. In het kader hiervan, verwerken wij uw e-mailadres en voor- en achternaam. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van de nieuwsbrief in het kader van de door u aan ons gegeven toestemming.
Indien u zelf (digitaal) contact met ons opneemt: Indien u met SLM per e-mail, apps of social-media contact opneemt verwerken wij uw e-mail adres en alle gegevens die u zelf bij ons achterlaat. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven indien u daar geen toestemming voor geeft en wij verwerken uw gegevens op een zorgvuldige manier.
Indien u zelf telefonisch contact met ons opneemt: Als u met SLM belt, beantwoordt onze klantenservice uw vragen of klachten en stuurt deze indien noodzakelijk door naar onze claimafdeling, welk een database bijhoudt van behandelde klachten.
Loyal Wings Program: U kunt, indien u dit wenst, gebruik maken van het Loyal Wings Program om extra bagage, ticket upgrades etc. door te geven. In het kader hiervan dienen wij uw naam en contactgegevens te verkrijgen.

De website en mobiele app van SLM
Het gebruik van de website en mobiele app van SLM: Als u onze website of mobiele app bezoekt, via uw webbrowser of uw telefoon, dan verwerkt SLM verschillende gegevens van u. Hieronder vallen onder meer: IP-adressen, het gebruikte besturingssysteem, type browser en algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website van SLM zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SLM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Wij verwerken de technische informatie om u in staat te stellen toegang te krijgen tot onze website, om de functionaliteit van onze website en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, en om onze website te optimaliseren.

Cookies: SLM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. SLM maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. 

Functionele cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de website of mobiele app van SLM voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van deze cookies/applets kan onze website u herkennen telkens wanneer u de website van SLM bezoekt. Met behulp hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de SLM website bezoeken.

SLM maakt tevens gebruik van analytische cookies. Deze cookies analyseren het gebruik van de website en mobiele app. Het gaat daarbij om gebruiksstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die met name bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics zo afgesteld dat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen of gedeeld. Wij hebben de diensten zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met ons. Zo worden bijvoorbeeld IP-adressen afgeschermd zodat deze op geen enkele wijze meer te herleiden zijn naar personen. Doordat deze cookies volledig zijn geanonimiseerd mogen wij deze plaatsen zonder toestemming.

SLM maakt tevens gebruik van tracking- en marketingcookies om bezoekers over meerdere websites te kunnen volgen. SLM verzamelt hiermee informatie om via de website verschillende advertenties en advertentienetwerken tonen. Bekijk hierbij het overzicht van de cookies

Indien u niet wenst dat SLM cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen middels de pop-up die u krijgt wanneer u onze website bezoek, of via de opties van uw browser.

Overige

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst: Indien u met SLM een overeenkomst sluit voor het aanbieden en/of leveren van diensten, verwerkt SLM in het kader daarvan persoonsgegevens, bestaande uit onder andere: uw voor- en achternaam, woonplaats, adres, geboortedatum, geboorteplaats, land van verblijf, telefoonnummer(s) en paspoortnummer, factuur- en betaalgegevens, etc.

Overige gerechtvaardigde belangen: Indien nodig, verwerken wij uw gegevens ook voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden, mede ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van derden. Onze legitieme belangen omvatten onder meer het voorkomen van en onderzoek doen naar fraude, het doen gelden van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in rechtsgeschillen. In zulke gevallen kan het voorkomen dat SLM u verzoekt u te legitimeren.

Bijzondere persoonsgegevens
In bepaalde gevallen verwerkt SLM zogenaamde bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gegevens die zien op raciale of etnische oorsprong of op de gezondheid. SLM kan verplicht zijn deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit Privacy Statement zijn beschreven. Bijvoorbeeld om je tijdens je reis te voorzien van assistentie of faciliteiten die aansluiten bij je medische behoeften.

3. Hoe komt SLM aan de persoonsgegevens die zij verwerkt

Indien u de gegevens aan ons verstrekt
Wanneer u direct via SLM een vlucht boekt, met SLM contact opneemt of u inschrijft voor de e-mail nieuwsbrief of pushberichten via de mobiele app ontvangt, verstrekt u zelf direct de gegevens aan ons. 

Indien SLM de gegevens via een derde partij ontvangt, bijvoorbeeld een reisbureau
SLM verkrijgt uw gegevens zowel van haar in verschillende landen gevestigde verkoopkantoren, als van derde partijen via wie u uw boeking uitvoert. Bijvoorbeeld in het geval dat u uw vlucht boekt via een reisagent, reiskantoren en overige ticketaanbieders. Indien u bij deze partijen uw persoonsgegevens achterlaat met als doel dat deze worden doorgestuurd naar SLM om uw boeking te voltooien, ontvangen wij deze persoonsgegevens.

Via de website, app of social-media kanalen
Indien u gebruikt maakt van onze website, mobiele app of social-media kanalen en u via deze wijze uw gegevens bij ons achterlaat of middels de cookie instellingen die u in uw browser gebruikt.

4.  De grondslagen waarop SLM haar gegevensverwerking baseert

SLM verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst om diensten aan te bieden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, op grond van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij of op basis van de door u gegeven toestemming.

Hieronder worden enkele voorbeelden bij de wettelijke grondslagen gegeven. Deze grondslagen zijn conform de AVG.

 • Toestemming
  Bijvoorbeeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens bij het inschrijven voor de nieuwsbrief. Als u toestemming heeft verleend voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
  SLM heeft uw persoonsgegevens nodig om uw vlucht te boeken of om u de diensten te kunnen leveren die u wilt kopen. SLM heeft uw gegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  SLM kan wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en/of te verstrekken aan derde partijen, bijvoorbeeld aan overheidsinstanties in verband met grenscontrole, veiligheid en immigratie.
 • Bescherming van vitale belangen.
  Bijvoorbeeld het uitwisselen van persoonsgegevens aan medisch personeel in het geval van nood.
 • Ter vervulling van een taak van algemeen belang / uitoefening van openbaar gezag.
  In het geval van calamiteiten of veiligheidsincidenten.
 • Gerechtvaardigd belang van SLM of derden.
  Bijvoorbeeld voor onze eigen marketinginformatie, ter voorkoming van fraude, ter verbetering van onze producten en diensten zoals de website of het aanbieden van voor u relevante aanbiedingen.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor de verwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt ook per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen om de gegeven toestemming in te trekken. 

Indien u de persoonsgegevens die SLM nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting niet aan ons wil verstrekken, dan kan het mogelijk zijn dat SLM de aangevraagde diensten niet (geheel) kan leveren. Als u onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, dwingt de geldende wetgeving ons u niet toe te laten op een vlucht of kunt u mogelijk niet het buitenlandse grondgebied betreden.

Indien er sprake is van gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij, dan heeft er altijd een afweging van de belangen plaatsgevonden. Waar nodig heeft SLM passende maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en je te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. In voorkomende gevallen zal het waarborgen van onze veiligheid en die van de samenleving een gerechtvaardigd belang opleveren. U kunt, in het geval dat u meent dat uw belangen zijn geschaad, hiertegen bezwaar maken op grond van de in uw situatie verband houdende redenen.

5.  Met welke (derde) partijen deelt SLM persoonsgegevens 

Binnen SLM: Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die SLM aanbiedt. SLM verwerkt uw persoonsgegevens binnen SLM en de aan haar gelieerde ondernemingen (voor een overzicht, zie: https://www.flyslm.com/nl/kantoren/). Wie binnen SLM toegang heeft tot uw persoonsgegevens hangt af van het soort persoonsgegevens en van de functie van de betreffende SLM medewerker. 

Met betrekking tot bepaalde persoonsgegevens, of persoonsgegevens afgegeven voor een bepaald doel, hebben enkel bepaalde aangewezen afdelingen en/of personen toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan ICT, boekhouding, System & Procedure, Interne Controle en de afdeling claims binnen SLM. 

Met derde partijen: SLM kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten ons bedrijf, voor zover wettelijk toegestaan. Met deze partijen heeft SLM afspraken gemaakt. Hierbij kunt u denken aan IT- gerelateerde ondernemingen, partijen die ticket-systemen runnen en bagage afhandeling. Daarnaast kan SLM in bepaalde gevallen worden gedwongen om uw persoonsgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren. In deze gevallen is SLM verplicht om de persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Voor het reizen naar bepaalde landen geld als eis dat reizigersgegevens worden doorgegeven (zoals m.b.t. hiervoor genoemde API systemen en US Secure Flight Data). Dit kan per bestemming anders zijn. Ook als we dat niet verplicht zijn, kunnen we hierbij helpen. In bepaalde gevallen worden persoonsgegevens met andere overheidsorganen gedeeld als dat in de wet staat de wet hierin voorziet.

Websites van derden: Indien u via de website van SLM naar websites van derden wordt gelinkt, verlaat u onze website. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. 

6.  De beveiliging en verwerking van persoonsgegevens

SLM neemt te allen tijde passende (technische) beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen (on)opzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking van uw persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van SLM (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is SLM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

7.  Bewaartermijnen

SLM bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen zoals omschreven in deze Privacy Statement en voor het naleven van wetten en regelgeving. SLM bewaart persoonsgegevens in het kader van boekingen, aankopen of ter uitvoering van andere overeenkomsten voor zo lang als nodig om je boeking(en) af te handelen, waaronder mede begrepen administratie, feedback, klachten, schade, verzekeringen etc. Na afhandeling bewaren wij klachtgegevens, met uitzondering van kopie paspoort, nog maximaal 10 jaar. Na afloop van die termijn worden de gegevens gewist, tenzij de gegevens op basis van een wettelijke plicht langer moeten worden bewaard. Dit laatste geldt in ieder geval voor de betalingsgegevens die onder de fiscale bewaarplicht 10 jaar moeten worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verkrijgen omdat je contact met ons opneemt via e-mail, post, telefoon of sociale media bewaren we zo lang als nodig is om je verzoek af te handelen en op te volgen. 

Persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van sollicitaties worden – als je niet wordt aangenomen –uiterlijk 1 maand na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je toestemming hebt verleend voor het bewaren van je gegevens voor toekomstige vacatures.

Na de bewaartermijnen wissen we je persoonsgegevens. Het kan zijn dat we je gegevens anonimiseren voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden.

8.  De verwerking van persoonsgegevens in derde landen buiten de EU

SLM is gevestigd in Paramaribo, Suriname. SLM maakt, voor wat betreft het opslaan van de (persoons)gegevens die zij ontvangt, gebruik van servers van partijen in (o.a.) de Verenigde Staten. Met deze partijen heeft SLM afspraken gemaakt en conform het vastgestelde EU model, EU-modelcontracten gesloten met daarin standaard bepalingen. 

Het kan voorkomen dat SLM uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. Dat gebeurt in het kader van het regelen van uw reis of omdat onze groepsmaatschappijen, partners of dienstverleners hun werkzaamheden verrichten vanuit andere landen. De wetgeving in die landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens. Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte kan gebruik gemaakt worden van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractsbepalingen als veiligheidsmaatregel.

9.  Uw rechten

Om een beroep te doen op alle rechten die u, waaronder het recht (a) op inzage in je gegevens, (b) op rectificatie van je persoonsgegevens, (c) op het wissen van je persoonsgegevens, (d) op het beperken van de verwerking van je gegevens, (e) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (f) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, kunt u contact opnemen met callcenter@flyslm.com. Het is mogelijk dat er een reden is dat niet aan een van de onderstaande verzoeken wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat u ten onrechte het bestaan van een gerechtvaardigd belang zou betwisten of omdat er een wettelijk plicht bestaat tot verwerking van uw persoonsgegevens.

a. Recht op inzage
U kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u hierom verzoekt kunnen wij u ook extra informatie verschaffen, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

b. Recht op rectificatie
U heeft recht op het rectificeren van uw gegevens indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren wij ook onjuiste persoonsgegevens of vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.

c. Recht op het doen verwijderen van gegevens
U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwijderen en, waar mogelijk, dat alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij je gegevens eerder openbaar hebben gemaakt ze ook verwijderen. Indien wij wettelijk gezien niet aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen zal SLM u hierover informeren.

d. Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiervoor aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm wordt verkregen en aan andere verwerkingsverantwoordelijken wordt overgedragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, dragen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks over aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

f. Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen. 

10.  Contactgegevens

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren, bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door SLM, of heeft u andere vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SLM, dan kunt u uw reactie richten aan:

SURINAM AIRWAYS LTD.
CALL CENTER
Email : callcenter@flyslm.com

SLM behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van het SLM Privacy Statement.