callcenter@flyslm.com| 24/7 support
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

|Onze Organisatie|Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

|Blog
 • Nederlands
 • English

Privacy Regels

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (ook bekend als Surinam Airways) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar passagiers (‘klanten’), alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van Surinam Airways website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de wet hieraan stelt.

Ontdek het gemak van SLM op internet

Surinam Airways is continu bezig haar elektronische diensten uit te breiden en te verbeteren om zo het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Surinam Airways website te vergroten. Zo biedt de Surinam Airways website 24 uur per dag toegang tot online boekingen en aanverwante-services. Alles, van het plannen van reizen tot aankoop van tickets is eenvoudiger met e-services.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met Surinam Airways, legt Surinam Airways gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Surinam Airways gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Surinam Airways website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Surinam Airways en haar partners. Hierbij tracht Surinam Airways onder meer rekening te houden met (reis)voorkeuren en interesses. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen Surinam Airways bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt Surinam Airways enquêtes of schrijft zij wedstrijden en/of prijsvragen uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen.

Clickgedrag

Op de website van Surinam Airways worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de Surinam Airways website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Surinam Airways haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies/applets

Surinam Airways maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Surinam Airways maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies als van speciale cookies/applets. Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Surinam Airways website voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies/applets kan onze website u herkennen telkens wanneer u op de Surinam Airways website langskomt. Met behulp hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de Surinam Airways website bezoeken.

Beveiligingsmaatregelen

Surinam Airways doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van Surinam Airways (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is Surinam Airways met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Doorklikken naar andere websites
Op pagina’s van de Surinam Airways website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. Surinam Airways kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet Surinam Airways websites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die websites kunnen afwijken van de voorwaarden van Surinam Airways.

Zwarte lijst

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens haar vluchten en de afhandeling daarvan hanteert Surinam Airways een zwarte lijst. Hierop staan de namen van passagiers die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een (on)bepaalde periode niet, of slechts onder door Surinam Airways te bepalen voorwaarden vervoerd zullen worden door Surinam Airways. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn door Surinam Airways persoonlijk – en waar mogelijk ook schriftelijk – geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens schriftelijk richten aan Surinam Airways.

Doorgifte van gegevens naar landen

In toenemende mate worden wereldwijd door diverse landen, met name de Verenigde Staten en Canada, extra maatregelen getroffen om de grenscontroles te verscherpen. Deze landen verzoeken Surinam Airways en alle andere luchtvaartmaatschappijen die van, naar en via de betreffende landen vliegen om meer inzicht te geven in de passagiersgegevens teneinde mogelijk terrorisme te kunnen voorkomen en bestrijden. Eventuele sancties bij gebrek aan medewerking van de luchtvaartmaatschappijen zijn niet gering: zware boetes worden in het vooruitzicht gesteld en in het ergste geval de intrekking van de landingsrechten. Bovendien wordt hiermee niet voorkomen dat de gevraagde gegevens niet zullen worden verstrekt; immers deze zullen dan ter plekke aan de passagiers individueel worden gevraagd, met als gevolg extra lange rijen en wachttijden bij de Douane- en Immigratiediensten. Graag wil Surinam Airways benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel (Douane en Veiligheids- en Immigratiepersoneel).

Contact

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren, bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Surinam Airways, of heeft u andere vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Surinam Airways, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

SURINAM AIRWAYS LTD.
CALL CENTER
Email : callcenter@flyslm.com

Wijzigingen
Surinam Airways behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van de SLM Privacy Beleid.